Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako cena nafte raste, postaje sve bitnije da se precizno nadziru sve promene u količini naftnih derivata tokom njihovog kretanja kroz lanac snabdevanja.

U SGS-u znamo koji je značaj davanja precizne i pouzdane analize putovanja i izračunavanje izmirenja računa. Ove informacije mogu da se iskoriste za poboljšanje kontrole gubitaka, za podnošenje tužbi ako je potrebno i uopšte za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti unutar logističkog lanca. Naše usluge proaktivne kontrole gubitaka pokrivaju sve aspekte gubitka pri putovanju, kontrole inventara, mešanje goriva na brodu i kontrole terminala za naftnu industriju.

Prednosti analize putovanja i proračuna

Pošto se naftnim derivatima, petrohemijskim proizvodima i drugim rasutim tečnostima trguje, oni se premeštaju ili skladište, pa postoje promene u izmerenim količinama na datim lokacijama i u datim vremenima. Svako merenje mora da se obavlja sa izuzetnom pažnjom, jer čak i najmanje greške mogu da imaju veliki negativan efekat kada se obavljaju standardni lančani proračuni.

Analiza putovanja i proračuni uključuju robustan i temeljit pregled serije merenja. To omogućava analizu uzroka eventualnih razlika u količini ili težini nafte između količina prikazanih u brodskom tovarnom listu (BOL) i količine prikazane u krajnjem sertifikatu, koji su poznatiji kao krajnji gubici . Naš izuzetno vešt tim može da napravi i analizira modele putovanja kako bi procenili efekte faktora kao što su mešanje, agregacija i istovar sa broda na brod, pomažući vam da stvorite preciznu sliku vašeg celog logističkog lanca.

Dok se mnoge razlike mogu lako protumačiti pri čemu imaju samo ograničen uticaj, značajne promene mogu nastati u određenim situacijama koje predstavljaju pravu razliku u količinama raznih serija.

U njih se ubrajaju:

 • sedimentacija vode iz suspenzije;
 • mešanje vode sa rastvorom;
 • promene gustine proizvoda dok se izvodi mešanje;
 • raslojavanje u odnosu na gustinu, termalni ili oba gradijenta;  
 • jednostavno curenje iz rezervoara ili cevi;
 • nepotpuno ispunjene cevi;
 • kvar na instrumentu;
 • ljudska greška u merenju i/ili računanju.

Naša služba za kontrolu gubitka

U situaciji sukoba interesa između terminala, vlasnika plovila, trgovca, prevoznika, primaoca i rukovaoca plovilom, možete biti sigurni da će SGS štititi vaše interese. Naše usluge pokrivaju sledeće:

 • kontrolu inventara;
  Da bismo precizno nadgledali vaš tovar, mi ćemo osigurati API standarde za kontrolu količine i kvaliteta, uskladiti vaš mesečni popis zaliha sa svim kretanjima tovara, pratiti neslaganja i identifikovati sve važne oblasti.

 • kontrolu terminala.
  Uspostavljanje odgovornosti je presudno. Dok je vaš tovar u posedu terminala ili pre toga, mi ćemo osigurati da svi aspekti terminala i njihovih radnih procesa omoguće pravilno rukovanje vašim tovarom.

Saznajte kako analiza putovanja i SGS-ova služba za kontrolu gubitka mogu da pomognu u poboljšanju efikasnosti i odgovornosti vaše logistike.