Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi specijalizovane kurseve obuke iz transporta opasnih materija vazdušnim, vodenim i drumskim putem, uključujući:

  • IATA regulative za opasne materije (početne i ponovljene);
  • IATA regulative za opasne materije (radioaktivne materije);
  • svest o ADR, ADN i IMDG;
  • bezbednost vazdušnog tovara.

IATA regulative za opasne materije

IATA regulative za opasne materije (DGR) za vazdušni transport opasnih materija prepisuje zahteve obuke za špeditere, uključujući upakivače, agente špeditera i agencije koje obavljaju, u ime rukovaoca, prihvatanje, rukovanje, utovar, istovar, prenos i drugu obradu tereta. 

Učesnici na kraju kursa mogu pohađati zvanično testiranje. Kada učesnik prođe ispit, on dobija IATA potvrdu o obuci i njegovo ime se dodaje u IATA međunarodni registar polaznika. Potvrda o obuci važi dve godine i može biti obnovljena pohađanjem ponovljene obuke u roku do 24 meseca nakon prethodne obuke. U Holandiji, za našu obuku posedujemo licencu Ministarstva saobraćaja.

Radioaktivne materije (klasa 7) su pokrivene posebnim kursom obuke.

Obuka o svesnosti

Naš obuka o svesnosti se sprovodi u skladu sa poglavljima 1.3 i 1.10 zakonodavstva (ADR, ADN, IMDG).

Saznajte više o SGS-ovoj obuci o opasnim materijama.