Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Transport opasnih materija podleže kako nacionalnom, tako i međunarodnom zakonodavstvu.

Tokom transporta opasnih materija, nužno je obavljati ga bezbedno i u potpunoj usaglašenosti sa relevantnim propisima.

Prilikom isporuke opasnih materija vazdušnim putem, krucijalno je uzeti u obzir potencijalne negativne efekte razlika u temperaturi, pritisku i vlažnosti, kao i rizik oštećenja usled vibracija i neodgovarajućeg rukovanja.

SGS je specijalizovan u svim aspektima prevoza opasnih materija, od identifikacije do pakovanja, markiranja, označavanja i dokumentovanja. Mi obrađujemo skoro svaku klasu opasnih materija u širokom spektru proizvoda, uključujući:

 • hemikalije;
 • fine hemikalije;
 • petrohemijske proizvode;
 • naftne derivate;
 • tečne gasove;
 • aerosoli;
 • kozmetičke proizvode;
 • farbe;
 • baterije;
 • suvi led;
 • zarazne materije;
 • eksplozive.

Naše usluge obuhvataju:

 • rukovanje, pakovanje i dokumentovanje opasnih materija u UN odobrenom pakovanju sa naših SGS lokacija ili u objektima klijenta;
 • preuzimanje, prikupljanje i skladištenje opasnih materija;
 • identifikaciju, markiranje i obeležavanje prema primenljivim regulativama;
 • ponovno pakovanje oštećene robe;
 • ponovno pakovanje u skladu sa najvišim dozvoljenim neto količinama po pakovanju;
 • popunjavanje IATA deklaracije pošiljaoca za opasne materije i druge potrebne dokumentacije za transport;
 • domaće i međunarodne dogovore za transport;  
 • savete u vezi sa bezbednšću za opasne materije;
 • usluge suvog leda;
 • biološke usluge bolnicama, univerzitetima i istraživačkim laboratorijama. 

Roba može da se preuzima i isporučuje preko SGS-ove interne kurirske službe ili treće strane. Naše kancelarije i magacini su strateški locirani na međunarodnim aerodromima u Amsterdamu i Briselu, kao i na drugim regionalnim aerodromima u i gradu Spijkenisse, u srcu pomorske luke u Roterdamu, garantujući brzu isporuku vašim kupcima širom sveta.

Saznajte kako naše usluge u vezi sa opasnim materijama mogu da podrže vaš rad.