Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Prilikom drumskog transporta opasne robe, morate da budete sigurni da prevoznici sa kojima imate ugovor pružaju bezbednu i pouzdanu uslugu.

SGS sprovodi sveobuhvatne kontrole nadzora upravljanja bezbednošću na drumu kako bi vam obezbedio potreban mir – gde god da poslujete.

šta pokriva naša inspekcija bezbednosti na putu

Naši inspektori bezbednosti na putu nude širok spektar usluga za podršku, nadzor i potvrđivanje bezbednosti vašeg drumskog transporta, uključujući sveobuhvatne provere vozača, vozila i bezbednosnih procesa. Usklađenost, odgovornost i kontrola podizvođača predstavljaju bitna pitanja u današnjem svetu rada sa spoljnim saradnicima i zaštiti robne marke.

Naši inspektori će:

 • osigurati bezbedno kretanje svih vozila kroz detaljne, sistematske provere u okviru održavanja;
 • pratiti rad vozača na putu preko dinamičkih i statičkih kontrola na licu mesta;
 • sprovoditi redovne provere vozača da bi se ustanovilo da li konzumiraju alkohol i da li se pridržavaju se ograničenjima brzine;
 • analizirati VDR podatke kako bi osigurali da su kontinuirano vreme provedeno za volanom i navike u vožnji unutar zahtevanih ograničenja;  
 • nadzirati informacije o ruti kroz fizičku procenu i analizu GPS podataka;
 • prikupljati i prosleđivati dalje ažurirane informacije o uslovima na putu i vremenskim uslovima, kao i o potencijalnim opasnostima za odgovarajuće prostore;
 • raditi sa klijentima kako bi utvrdili sa vašim osobljem i podizvođačima jedinstvenu usaglašenu organizacionu kulturu bezbednosti kroz programe obuke;
 • ponovo uvesti usaglašenost sa zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima kroz redovnu kontrolu procesa upravljanja bezbednošću.

Kako naš tim za bezbednost na putu radi

Svaki tim za upravljanje bezbednošću na putu ima najmanje jednog posvećenog vozača kog prati kvalifikovani supervizor za bezbednost na putu. Možemo prema potrebi da pružimo usluge kontrole u toku radnog vremena ili tokom čitavog dana, sa izveštajima koji se dostavljaju na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou. Svi izveštaji se dostavljaju sa dokazima u vidu fotografija ili video zapisa koji potkrepljuju naša saznanja.

Upravljanje rizikom i usklađenost dobavljača predstavljaju ključne aktivnosti za svakog ko se u današnje vreme nalazi u poslu sa naftom i gasom. Jedan za drugim izveštaji o incidentima navode da je osnovni uzrok nezgoda loša kontrola i nadzor sistema dobavljača i osoblja. Neophodno je da:

 • poznajete svoje podizvođače;
 • znate koliko poštuju vaš ugovor i vaša uputstva;
 • znate gde se opasnosti zanemaruju ili stvaraju neusaglašenim ponašanjem;
 • znate da li se vaš brend štiti ili degradira;
 • znate da li morate da preduzmete akciju.

Saznajte više o tome kako SGS može da vam pomogne da osigurate bezbednost vaših operacija u drumskom saobraćaju.