Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Rukovaoci terminalima sve češće dolaze do zaključka da više nije ekonomski isplativo zadržavati 24 časa dnevno ili 365 dana godišnje nivo osoblja koji je neophodan da pokrije svaki operativni zahtev ili mogućnost.

Sklapanje ugovora sa spoljnim saradnicima, podugovaračima ili ugovaranje su sve privlačnije opcije za optimizovanje operativne efikasnosti poslovanja.

SGS može da obezbedi obučeno ljudstvo za širok spektar aktivnosti od specifičnih operacija na morskim pristaništima do radova na održavanju, upravljanju baržama i poslovima na postrojenjima. Mi takođe obezbeđujemo obuku za širok spektar poslova terminala i nudimo akreditovanu obuku za osoblje u SAD koje radi na tankerima.

Naš cilj nije da postavimo što više ljudi na lokaciju koje ćete plaćati, već da isporučimo najbezbednija, održiva i efikasna dugoročna rešenja. Smatramo da veća efikasnost obično dolazi u obliku istog posla sa manje ljudi ili obavljanjem dodatnih aktivnosti sa istim brojem ljudi osiguravajući da bezbednost i usaglašenost ne budu ugroženi u bilo kojoj fazi. Jedan ključni element našeg pristupa jeste da sagledamo tok rada i da optimizujemo raspoložive resurse, nešto što je za osoblje koje se nalazi godinama na lokaciji često teško.

Saznajte više o toma kako usluge obezbeđivanja ljudstva za terminale od stane SGS-a mogu da obezbede rešenja za vaše potrebe za ljudstvom.