Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Brz razvoj tehnologije i potreba za kontrolom troškova doveli su do fundamentalnih promena u načinu na koji se upravlja i rukuje terminalima širom sveta.

Na sve većem broju lokacija više nije ekonomski isplativo zadržavati 24 časa dnevno ili 365 dana godišnje nivo osoblja koji je neophodan da pokrije svaki operativni zahtev ili mogućnost. Sklapanje ugovora sa spoljnim saradnicima, podugovaračima ili unutrašnjim saradnicima postaje sve privlačnija mogućnost za rukovaoce terminalima kako bi optimizovali operativnu efikasnost ili svoje poslovanje.

SGS može da obezbedi pun obim usluga od obezbeđivanja obučenog ljudstva za specifične operacije na morskim pristaništima do paketa potpunog upravljanja, gde preuzimamo potpunu odgovornost za rad i održavanje postrojenja klijenta.

Obezbeđivanje osoblja za operacije na morskim pristaništima

SGS može da obezbedi rukovaoce na pristaništu koji će predstavljati postrojenje prilikom transfera sa broda ili barže ili na njih. Rukovaoci na pristaništima koji rade na poslovima terminala ili postrojenja mogu biti zaduženi samo za jedno postrojenje i rade jednu smenu ili mogu da pokrivaju više postrojenja na bazi dežurstva.

Odgovornosti uključuju:

 • vezivanje i obezbeđenje plovila;  
 • sastanak pre transfera sa osobljem na plovilu uključujući obaveznu proveru zahteva vezanih za zdravlje i zaštitu na radu (HSE);
 • potpunu dokumentaciju prema regulatornim i zahtevima postrojenja;
 • kontrolu protoka proizvoda na obali tokom transfera;
 • posredovanje u komunikaciji između plovila i osoblja iz skladišta nafte.

Usluge upravljanja terminalom

SGS može da obezbedi celokupan rad postrojenja terminala, uključujući:

 • upravljanje;
 • operacije (uključujući bezbedne radne prakse);
 • održavanje;
 • administraciju;
 • hitan odziv;
 • pisanje procedura. 

Mi našim klijentima nudimo i potpun paket upravljanja terminalima kako bismo pokrili:

 • sprečavanje zagađenja, planiranje nepredviđenih situacija i reagovanje prilikom izlivanja;
 • razvoj operativnih procedura i usaglašenost sa regulativama;
 • različite vrste održavanja za podršku postrojenja;
 • administrativni sistem za upravljanje inventarom i obradom naloga.

Zbog čega SGS?

SGS nudi usluge upravljanja poslovima postrojenja i terminala (PTO) za industriju nafte i gasa širom sveta.

Mi posedujemo značajno operativno iskustvo na terminalima i lučkim objektima širom Evrope i Severne Amerike, a na našoj listi klijenata se nalaze ključni igrači u industriji. SGS takođe upravlja najvećim lučkim objektom u Evropi, sa odgovornošću za vezivanje, utovar i pražnjenje oko 3.500 plovila svake godine.

Saznajte kako SGS pruža podršku upravljanju terminalima za industriju nafte i gasa.