Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi spektar usluga kao pomoć proizvodnji objektima u vlasništvu klijenata kao što su rafinerije, farme rezervoara, hemijska postrojenja i skladišni terminali.

Usluge za operacije postrojenja i terminala (PTO) iz SGS obuhvataju aktivnosti kao što je:

  • Rukovanje gliserima
  • Utovar i istovar brodova, tegljača i teretnih vagona
  • Šantiranje
  • Skladištenje
  • Pakovanje
  • Upravljanje terminalom
  • Obezbeđivanje stručnog ljudstva
  • Logistika na radnoj lokaciji 

Saznajte više o tome kako možemo da pomognemo poslove vaših postrojenja i terminala.