Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Nakon što je pomorsko gorivo sagorelo, neophodno je osigurati da se sa otpadnim talogom i muljem rukuje u skladu sa propisima.

SGS može da vam pruži podršku da se uverite da su vaši podugovarači na plovilima na pravi način odložili ili ponovo upotrebili otpadni talog i mulj.

Talog i mulj predstavljaju uljane otpadne vode koje su preostale nakon operacija sa tovarom i procesa prečišćavanja mazuta u bunkeru. Međutim, oni mogu da predstavljaju i kombinaciju uklonjenih tečnosti nakon čišćenja bunkera i rezervoara za tovar i mešavine maziva i masti. Obezbeđivanje da se ovi otpadni proizvodi pravilno uklanjaju sa plovila kada je neophodno predstavlja važnu stvar za vlasnike pomorskih flota, menadžere i aktiviste za zaštitu životne sredine.

U zavisnosti od njihovih karakteristika, postoje razlike u načinu odlaganja taloga i mulja i njihove potencijalne ponovne upotrebe. Talog ima relativno visok sadržaj obnovljive nafte i kao takav se obično pumpa na obalu radi odstranjivanja vode i obnavljanja. Mulj ima mnogo niži sadržaj povrative nafte. Obično se pumpa na obalu korišćenjem pumpi za mulj u licencirana postrojenja za odlaganje.

SGS može da nadzire odlaganje taloga i mulja sa vaših plovila, proveravajući da li se svaki deo procesa obavlja na najisplatljiviji način, bez krivotvorenja i sa maksimalnim obnavljanjem nafte koja može da se koristi.

Saznajte više o tome kako SGS može da vam pomogne u radu sa otpadnim talogom i muljem.