Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS pruža sveobuhvatan spektar prilagođenih usluga pomorske špedicije koje mogu biti skrojene tako da odgovaraju vašim potrebama, koja god da je priroda vašeg poslovanja i gde god da radite.

Naše pomorske tehničke usluge pokrivaju sve aspekte špedicije tovara nafte: tačnu isporuku, suvo ceđenje, kontrolu gubitaka i povezane aktivnosti kod custody transfera. Podršku našim uslugama pruža iskusno i vešto osoblje sa iskustvom u pomorstvu (naftni tankeri) ili koji imaju iskustvo u tradicionalnoj kontroli velikih zapremina tečnosti i koji su prošli dodatnu razvojnu obuku.

Zbog čega SGS?

Sa veštim timom stručnjaka i mrežom kancelarija i objekata širom sveta, SGS je partner kome možete poveriti podršku vaših operacija sa pomorskim teretom u svakoj njihovoj fazi.

Mi znamo da naša snaga ležu u ljudima, stoga veliku važnost pridajemo okupljanju najboljeg mogućeg tima. Svaki član našeg tima za pomorske tehničke usluge je izabran kroz rigorozan proces iz naše mreže kancelarija i filijala širom Evrope i poseduje kvalifikacije koje uključuju Odobrenje za opasne terete, Lycos i međunarodne federacije agencija za inspekciju (IFIA).

Svi članovi t ima imaju iskustvu u radu sa pomorskim tankerima ili prednosti custody transfera i posebno su izabrani bog svoje kombinacije sposobnosti, obuke i iskustva u smanjenju gubitaka. Mi insistiramo da svaki član koji se pridruži našem timu poseduje najmanje pet godina iskustva u radu sa sirovom naftom i drugim proizvodima, uključujući hemikalije, blendiranje biogoriva i aditiva. To znači da vam možemo ponuditi neprevaziđen nivo pomorske tehničke stručnosti kako bismo pružili podršku vašem radu.

Sa SGS-ovom službom za pomorsku špediciju, znate da ste u sigurnim rukama. Saznajte više o tome kako možemo da vam pomognemo.