Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Precizno merenje količine je presudno u trgovanju TPG-om širom sveta.

Složeni procesi stvaranja tečnosti i ponovne gasifikacije o kojima je reč zahtevaju precizno merenje svih zapremina. Baždarenje brodova za prevoz TPG-a može vam pomoći da izbegnete sistematske gubitke u prevozu prilikom transporta tovara tečnog gasa širom sveta, bez obzira na tip plovila.

Tabele baždarenja ostaju sa plovilom veoma dugo, možda tokom celog radnog veka broda. Za veće tovare, kao što je TPG, neophodno je da te tabele istovremeno predstavljaju ono najbolje iz tehnologije i primene.

Naše stručno osoblje je obučeno ne samo za baždarenje, već i za nauku o TPG-u. To znači da su prilikom sprovođenja baždarenja svesni štete koja može biti izazvana nenamerno, čak i najmanjom nesavršenošću na površini rezervoara. Mi izdajemo tabele kapaciteta i sertifikate o preciznosti da bismo osigurali pouzdano određivanje zapremine.

Saznajte više o tome kako baždarenje brodova za prevoz TPG-a koje sprovodi SGS može da vam pomogne u radu.