Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U kompaniji SGS, znamo da vaša konkurentnost zavisi od sposobnosti da isporučite precizno analizirane proizvode na tržište TPG-a.

Mi pružamo posebne usluge podrške da bismo vam omogućili da postavite ili poboljšate vašu online analizu kako biste optimizovali rezultat.

Ove usluge su na raspolaganju klijentu kao jednokratni projekat konsaltinga ili kao redovni pregled i stalna praksa poboljšanja tipa LEAN. Tehnologije i dostupnost nove opreme su takve da je redovan pregled neophodni deo najbolje prakse.  

Pregled i komentarisanje analize

Kako bismo pomogli našim klijentima u radu sa mnoštvom standarda i normi koje se koriste u različitim ugovorima i sa različitim fizičkim instalacijama za obradu uzoraka, razvili smo niz usluga baždarenja, provere valjanosti i rešavanja problema za analizu TPG-a. Ove usluge odgovaraju kako uobičajenim metodologijama koje su izdali GPA, ISO i slični, tako i onima koje smo interno objavili, a koje su izdala nacionalna regulatorna tela ili su specifični za određene ugovore.

Održavanje analizatora

SGS poseduje veliko iskustvo u nadzoru, kontroli i održavanju online analizatora kako bi optimizovali osobine i održali integritet procesa. Ove informacije su neprocenjive prilikom direktnog merenja parametara koji se koriste za određivanje vrednosti ugljovodonika i količina proizvoda koji se prenose.

Kao podršku našim aktivnostima nadzora, možemo da obavljamo i rutinsko održavanje, baždarenje i popravku gasnih online hromatografa.

Online verifikacija uzorkovanja

Većina sporova oko utvrđivanja kvaliteta nastaju zbog neslaganja u vezi sa tačnošću i pouzdanošću metoda uzorkovanja koje se koriste u posebnim fazama lanca logistike. S obzirom na brzo širenje TPG-a na globalnom nivou i upotrebe mnoštva mehaničke opreme, softvera i ugovornih klauzula, takvi sporovi postaju sve češći. Pošto su odmah dostupni tovari sve češći, broj ovih nesuglasica će se sam od sebe povećati. SGS nudi mnoštvo usluga svojim partnerima, uključujući konsultacije u vezi sa dizajnom, operativne revizije, tehničke preglede i vežbe provere valjanosti na terenu za uzorke koji se ponavljaju i režime obrade uzoraka.

Zbog čega SGS?

Za SGS je bitna inovacija. Usklađivanjem najbolje dostupne tehnologije, mi donosimo razne usluge u kontekstu vašeg ugovora kako bismo vam omogućili da upravljate rizikom i optimizujete karakteristike.

Mnoge kompanije su svoje poverenje već dale SGS-u. Ako takođe želite da optimizujete različite aspekte vašeg ugovora ili projekta, stojimo vam na raspolaganju kao konsultanti da pregledamo, prodiskutujemo i formulišemo pisano mišljenje ističući prednosti i troškove laboratorijskog testiranja, uključujući i mogućnost spoljne saradnje. Zatim ćemo raditi sa vama na revidiranom planu koji dodaje vrednost i optimizuje vaš celokupan projekat.