Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao lideri u svetu u oblasti trgovine TPG-om, SGS pruža spektar usluga industriji TPG-a kako bi podržao nove ugovore i razvoj projekata.

Uz pregled svih novih ugovora kroz naš sveobuhvatan proces pregleda kupoprodajnog ugovora (SPA), mi pružamo i konsultantske usluge kako bismo obezbedili najveću preciznost sistema za uzorkovanje i kompozitno nadziranje, kao i da obezbedimo prilagođenu obuku za custody transfer.

Pregled kupoprodajnog ugovora

Sprovešćemo pregled kako bismo:

  • potvrdili da li je SPA u skladu sa postavkom terminala, osiguravajući da terminal može da ispuni zahteve dogovorene između kupca i prodavca;
  • potvrdili da su sva sprovedena merenja, testiranja i proračuni obavljeni u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima (prihvaćenim u industriji);
  • proverili da li je odeljak proračuna potpun i da li celokupno izračunavanje može da se izvrši na osnovu potpunih informacija;
  • identifikovali više finansijske rezultate u odnosu na sve ostale mogućnosti proračuna, usled različitih normi/standarda kroz koje je moguće izvršiti konačni proračun energije.

Sistem uzorkovanja

Mi ćemo sprovesti potpunu proveru crteža i postavljenog sistema kako bismo identifikovali i ispravili bilo koje potencijalne probleme tokom faze puštanja u rad.

Nadzor promene sastava

Usled nestabilnosti TPG-a, molekularni sastav određenog tereta će se promeniti tokom transporta. Nakon utovara na plovilo, komponente sa najnižim tačkama ključanja, azot i metan, će ispariti prvi. Kao rezultat ovog prirodnog postupka “ključanja”, promena sastava stvara novu gornju toplotnu moć (GHV) i gustinu, stoga menjajući vrednost samog TPG-a.

SGS je razvio bazu podataka kako bi nadzirao promene u količini u kvalitetu TPG-a tokom transporta. Unošenjem podataka o TPG-u iz luka utovara i istovara za svako putovanje, mi na osnovu iskustva možemo identifikovati trendove i predvideti promene sastava. U našoj bazi podataka trenutno se nalaze podaci o nekoliko hiljada operacija iz nekoliko luka utovara i istovara. Sve informacije o klijentu koje posedujemo se tretiraju kao poverljive.

Ova baza podataka se ne koristi samo za predviđanje očekivanog sastava u luci istovara, već se pokazala korisnom u prikazivanju tačnosti uzorkovanja i analize u luci utovara, ponovnom izračunavanju gustine i GHV prema različitim normama i referentnim temperaturama i poređenje performansi različitih plovila u okviru flote klijenta.

Rešavanje sporova

U slučajevima kada glavni ili rezervni sistemi za uzorkovanje padnu ili kad se rezultati preispituju i nisu u saglasnosti sa očekivanjima, naši klijenti su od nas tražili na napravimo simulaciju na osnovu naših istorijskih podataka kako bismo im pomogli da reše sporove. Naša baza podataka može da se koristi i za identifikaciju i potvrdu da li je sistem uzorkovanja u luci utovara ili istovara zakazao.

Obuka iz custody transfera za vaše osoblje

Mi možemo da osmislimo prilagođenu obuku iz custody transfera za vas i vaše osoblje, a prema potrebama.

Saznajte više o SGS-ovim uslugama kontrole ugovora za TPG i konsultacija