Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Trgovanje LNG-om ( tečnim prirodnim gasom) postalo je komercijalan posao sa povećanom potrebom za inspekcijom i kontrolom.

SGS obezbedjuje integrisana rešenja za svetsku industriju tečnog prirodnog gasa (LNG) i drugih vrsta gasova.

Naš tim inženjera i tehničara obezbeđuje nezavisnu kontrolu , testiranje, verifikaciju i specijalizovane tehničke usluge. Takođe vam pomažemo da efikasno izađete na kraj sa različitim rizicima povezanim sa proizvodnjom i transportom LNG-a i drugih gasova.

Naši tehnički stručnjaci pružaju usluge koje doprinose:

  • poboljšanju integriteta, kvaliteta i efikasnosti vaših proizvoda, sistema i opreme;
  • osiguravanju bezbednih uslova rada za zaposlene;
  • smanjenju uticaja na životnu sredinu;
  • osiguravanju bezbednog transporta tereta sa Tečnim prirodnim gasom i drugim gasovima;
  • osiguravanju usklađenosti sa svim obaveznim , regulatornim, dobrovoljnim ili specifičnim klijentovim zahtevima

Saznajte više o SGS-ovim uslugama u vezi sa Tečnim prirodnim gasom i drugim gasovima.