Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Online analiza upotrebom tehnologije bliske infracrvene spektroskopije (NIRS) nudi brzo i precizno praćenje ključnih parametara u rafinisanju i mešanju goriva, smanjujući vreme potrebno za dugotrajne i skupe laboratorijske analize.

SGS nudi pun paket usluga NIR analizatora, uključujući snabdevanje i instalaciju opreme, pokretanje projekta i tehničku podršku za laboratorijsku primenu i instalaciju na mreži. Mi blisko sarađujemo sa velikim snabdevačima opreme.

Šta je bliska infracrvena spektroskopija (NIRS)?

Bliska infracrvena spektroskopija (NIRS) predstavlja spektroskopski metod koji koristi blisko infracrveno područje elektromagnetnog spektra. Ona ima širok opseg primene u naftnoj i petrohemijskoj industriji, uključujući praćenje:

 • RON, MON, sadržaja benzena i aromatika, kao i RVP u poboljšanim prljavim tokovima;
 • IP i FPB, tačka paljenja, temperatura zamagljenja, CFPP u dizelu tokom mešanja

Opseg potencijalnih primena stalno raste.

Prednosti NIR analize:

 • daje rezultate ispitivanja više parametara za samo 20 sekundi;
 • smanjuje potrebu za skupom pripremom uzoraka;
 • poterebno je angažovati manje ljudi nego u konvencionalnoj laboratorijskoj analizi;
 • eliminiše potrebu za laboratorijskom analizom i povezane troškove i kašnjenja;
 • ne zahteva promene u mehaničkoj opremi ako se proizvod ili formula promene;
 • idealna za podršku procesima kontrole kvaliteta.

SGS stručni centar za usluge bliskog infracrvenog analizatora (NIR)

Centar nudi pun paket usluga u vezi sa NIR tehnikom projektovanja i iskorišćenja, implementacijom, baždarenjem i radom, uključujući:

 • snabdevanje NIR opremom i NIR modelima;
 • upravljanje i sprovođenje puštanja u rad projekta;
 • baždarenje (bilo lokalno ili putem daljinske podrške od strane SGS stručnog centra za NIR);
 • Podrška i pomoć od strane stručnih SGS laboratorija u datoj oblasti;
 • koordinisana podrška sa proizvođačem(-ima). 

Kako mi primenjujemo NIR

Postoje četiri osnovna koraka za primenu NIR-a:

 • 1. korak:  
  • postavljanje NIR analizatora u vašu laboratoriju;
  • uzimanje spektara proizvoda; 
  • obavljanje laboratorijske analize korišćenjem proverenih metoda;
  • slanje spektara i laboratorijskih rezultata u SGS NIR stručni centar.
 • 2. korak: 
  • razvoj modela i instalacija preko daljinske kontrole/pristupa NIR analizatora;
  • nadzor i poređenje uzoraka iz realnog života.  
 • 3. korak:
  • redovna korelacija NIR rezultata sa rezultatima formalnih testova uzoraka iz stvarnog života kako bi se obezbedili neophodni ulazni podaci za ažuriranje modela NIR baždarenja;
 • 4. korak:
  • Razvijte i uvedite sledeće korake za postavljanje online NIR-a ;

Saznajte više o tome kako online analizatori koje SGS ima mogu da pomognu u vašem radu.