Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge nabavke opreme su osmišljene kao pomoć kompanijama sa ograničenim resursima ili iskustvom kako bi dobili najbolju laboratorijsku i analitičku opremu koja odgovara njihovim zahtevima.

Naši stručnjaci za analizu, radeći na mnogim lokacijama širom sveta, mogu vam pomoći u izboru dobavljača, u traženju i izboru opreme, kao i da vam obezbede stručnu podršku tokom montaže, tehničkog prijema i pokretanja laboratorije.

Zbog čega koristiti usluge nabavke opreme?

  • Dobijate pristup stručnosti i iskustvu SGS-ovih stručnjaka za analizu širom sveta.
  • Izbegavate rizik kupovine modela opreme koji pate od ‘kvarova prototipa’ tražeći samo oprobanu, pouzdanu i trajnu laboratorijsku opremu za koju SGS može da garantuje.
  • Smanjujete vreme potrebno za donošenje pouzdane odluke o investiranju.  
  • Otklanjate dugotrajan proces zahtevanja informacija (RFI) i zahteva da ponude (RFP) i izbegnite potrebu za sastancima u vezi sa pitanjima i odgovorima.

Naše usluge nabavke laboratorijske opreme

SGS nudi pun paket usluga u vezi sa tehnikom projektovanja i iskorišćenja, implementacijom, baždarenjem i puštanjem u rad, uključujući:

  • snabdevanje analitičke laboratorijske opreme i povezanih softverskih programa;
  • upravljanje i sprovođenje puštanja u rad projekta;
  • puštanje u rad i obuku vaših laboratorijskih tehničara i operatera;
  • podršku i pomoć od strane stručnih SGS laboratorija u mreži;
  • koordinisana podrška sa proizvođačem(-ima). 

Saznajte više o tome kako SGS-ove usluge nabavke opreme mogu da podrže vaš rad.