Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-u obezbeđuje stručnu, logističku podršku za industriju nafte i gasa, uključujući sledeće:

  • Usluge na postrojenjima i terminalima (PTO)pomoć u osoblju i upravljanju;
  • usluge kolateral menadžmenta
  • usluge namenjene industriji Tečnog prirodnog gasa i drugih gasova;
  • Usluge u oblasti brodskog, drumskog i železničkog transporta ;
  • hitan odziv;
  • kontrola gubitaka.

Saznajte više o tome kako SGS može da podrži vašu logistiku.