Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada tražite skladišne terminale u posedu treće strane u kojim ćete skladištiti svoje proizvode, morate znati da se upravljanje terminalima obavlja stručno i da je operativno osoblje prošlo pravilnu obuku.

SGS nudi usluge kontrole i procene kako bi osigurali da skladišni terminali u posedu treće strane ispunjavaju minimalne zahteve zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine (HSEE) vaše kompanije.

Šta pokrivaju naši inspektori terminala

Kapaciteti za skladištenje i rukovanje moraju da ispunjavaju vaše zahteve u smislu:

 • tehničkih i bezbednosnih standarda;
 • operativnih standarda i standarda održavanja;
 • standarda kontrole inventara;
 • usaglašenosti i zabrinutosti za pitanja životne sredine i regulativa.

Naši inspektori će fizički pregledati imenovani skladišni terminal u posedu treće strane, obezbeđujući dovoljno obaveštenja.

Biće procenjeni sledeći aspekti operacije skladištenja:

 • upravljanje kompanijom, uključujući strukturu, iskustvo, resurse, stavove prema bezbednosti i kvalitetnoj usluzi i budući planovi;
 • politika zdravlja i bezbednosti na radu i politika zaštite životne sredine, komunikacija sa osobljem, definicija odgovornosti, uvođenje i praćenje pravila;
 • postrojenja kompanije, uključujući opseg veličina rezervoara na lokaciji i prilaz sa druma, mora i železnicom, kapacitete otpremanja i fizičko stanje;
 • mere predostrožnosti i procedure u hitnim slučajevima;
 • prakse i procedure pri radu, održavanju i kontroli inventara;
 • politika i procedure obuke i regrutovanja;
 • interne bezbednosne prakse i prakse kontrole kvaliteta;
 • postupak nadgledanja rada.

Kako naš tim radi

Procena će biti sprovedena na osnovu SGS upitnika o proceni terminala. Ovi upitnici mogu da se menjaju u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. Po završetku kontrole, biće održan zatvoreni sastanak sa upravom terminala kako bismo podneli izveštaj o nalazima i preporukama.

Preliminarni sažeti izveštaj se šalje našim klijentima u roku od 24 časa, nakon kojeg sledi potpuni izveštaj u roku od sedam dana.

Saznajte više o tome kako SGS može da vam pomogne u proceni stručnosti i standarda vaših dobavljača usluga na terminalima.