Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Održavanje solidnih radnih sposobnosti sistema za maloprodaju goriva na benzinskim stanicama predstavlja krucijalan poslednji korak u dugom lancu snabdevanja koji se završava uspešnom isporukom transportnog goriva potrošačima.

U SGS-u smo specijalizovani u pružanju preventivnog i korektivnog održavanja za sektor maloprodaje goriva. Centralne operacije i tehnički centar, kol-centar za kupce i mreža operacija širom određenog regiona ili zemlje podržavaju ove usluge.

Usluge održavanja i popravke za sektor maloprodaje nafte

Naše usluge pokrivaju aktivnosti preventivnog i korektivnog održavanja za skoro sve aspekte sistema maloprodaje goriva, uključujući:

 • osnovne komponente kao što su mehanički i elektronski sistemi, pribor, ventili i oprema, pumpe, merači i rezervoari za skladištenje;
 • popravku elektronskih ploča koje se koriste u jedinicama za točenje goriva;
 • volumetrijsku verifikaciju i baždarenje merača dispenzera;
 • održavanje i popravku osvetljenja i signalizacije;
 • popravke na licu mesta i zamena ili uklanjanje oštećenih dispenzera;

Mi obezbeđujemo:

 • iskusno osoblje (tehničari na terenu i tehnička podrška);
 • programe bezbednosti i obuku zasnovane na ponašanju;
 • kol-centar koji prima i koordinira pozive za korektivno održavanje i 24-časovni kontakt u hitnim slučajevima;
 • upravljački softver za svakodnevno snimanje, kontrolu i nadzor operativnih aktivnosti;
 • flotu vozila opremljenih sa GPS-om, alatkama, rezervnim delovima i priborom za brzo reagovanje i rešenja;
 • primenu tehnologije za prikupljanje i prenos podataka sa terena;
 • fleksibilnost za prilagođavanje usluge u skladu sa potrebama i zahtevima klijenta;
 • nacionalnu pokrivenost.

Saznajte kako služba održavanja SGS-a za sektor maloprodaje goriva može da pruži podršku vašem radu.