Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS razume značaj nepristrasnosti i potencijalnih sukoba interesa u obavljanju svojih aktivnosti sertifikacije.

 

SGS ima globalni program usklađenosti, baziran na Pravilniku o integritetu kako bi se osigurao visok nivo standarda integriteta primenjenih na sve aktivnosti širom sveta u saglasnosti sa najboljom međunarodnom praksom. Detalji ovog programa se mogu naći na linku

https://www.sgs.rs/sr-latn-cs/our-company/compliance-and-integrity/integrity-at-sgs

 

U okviru odgovarajućih Sektora vrši se godišnja procena rizika i gde je to potrebno, u vezi specifičnih aktivnosti ili ugovora u vezi nepristrasnosti i potencijalnih sukoba interesa u vezi poslova sertifikacije, predmet je preispitivanja od strane Komisije za nepristrasnost sertifikacionog tela, a koja predstavlja nezavisni komitet sačinjen od predstavnika različitih zainteresovanih strana.

 

Pitanja sukoba interesa i objektivnosti su takođe pokrivena kroz godišnje obuke, kao i pravno vezujuće sporazume, kako bi se osiguralo da se sve aktivnosti sertifikacije obavljaju na nezavistan i nepristrasan način.