Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Šeme sertifikacije osoba SGS Beograd d.o.o.

Ovim putem Vas obaveštavamo da je SGS Beograd razvio novu Šemu sertifikacije SGS CBE GI.01 u oblasti geografskog porekla, stoga Vas pozivamo da nas kontaktirate ukoliko želite da upoznate sa istom i eventualno dostavite predloge/komentare/kritike ili saglasnost/podršku za njenu primenu, a kako bismo unapredili svoj rad u krajnjem cilju obezbeđenja prihvatljivosti i priznavanja na tržištu sertifikacije sledećih kategorija osoba:

•  Kontrolor proizvodnje proizvoda sa oznakom geografskog porekla

•  Savetodavac za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Ove godine smo započeli aktivnosti na poslovima sertifikacije osoba prema Šeme sertifikacije SGS CBE25.01 u oblasti kontrole žitarica i uljarica i to za sledeće kategorije osoba:

•  Kontrolor kvaliteta žitarica i uljarica

•  Menadžer kontrole kvaliteta žitarica i uljarica

 

Pozivamo Vas i dalje da se prijavite za sertifikaciju osoba u sledećim kategorijama: interni proveravači i nosioci Six sigma pojasa. Sertifikacija se obavlja prema Šemi sertifikacije SGS CBE24.01, a koja se bazira na zahtevima međunarodnih standarda i dobroj praksi u ovim oblastima.

Dobijanjem sertifikata SGS Beograd pojedinci na ovaj način mogu steći potvrdu sertifikacionog tela da poseduju specifičnu kompetentnost, čime postaju konkurentni na tržištu.

Za sve šeme smo primenili zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 sa krajnjim ciljem dobijanja akreditacije.

 

Sertifikacija shodno Šemi sertifikacije osoba SGS CBE24.01. obuhvata sledeće kategorije osoba:

Interne proveravače:

•  Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015,

•  Interni proveravač za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema 14001:2015,

•  Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema ISO 45001:2018.

 

SIX SIGMA nosioce:

•  Nosilac Lean Six Sigma White Belt (LSSWB),

 

SIX SIGMA nosioce shodno zahtevima standarda ISO 13053-1:2011:

•  Nosilac Lean Six Sigma Yellow Belt (LSSYB),

•  Nosilac Six Sigma Green Belt (SSGB),

•  Nosilac Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB),

•  Nosilac Six Sigma Black Belt (SSBB).  

 

Ukoliko ste zainteresovani za našu uslugu, možete da nas kontaktirate za više informacija o navedenim Šemama odnosno preduslovima neophodnim za prijavu kandidata. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije (kontakt: nikola.kostic@sgs.com )