Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

 

Šema sertifikacije osoba SGS Beograd d.o.o.

SGS kao lider u oblasti pružanja specijalizovanih poslovnih rešenja koja poboljšavaju kvalitet, sigurnost i produktivnost i smanjuju rizik, nastoji da pomogne korisnicima otvorenim učešćem u uređenju globalnih i lokalnih pravila. SGS pruža nezavisne usluge koje pomažu smanjenju rizika, unapređenju poslovnih procesa i poslovanju na održiviji način. S tim u vezi, razvoj šema sertifikacije za osobe, kao odgovor na rastući trend specijalizacije osoba, može da uredi i kompenzuje razlike u osnovnom obrazovanju i obuci koje pojedinci poseduju i da na taj način tržište rada učini lakše dostupnim.

SGS Beograd je započeo poslove sertifikacije osoba: internih proveravača i nosioca Six sigma pojasa. Sertifikacija se obavlja prema Šemi sertifikacije SGS CBE24.01 čiji je vlasnik SGS Beograd, a koja se bazira na zahtevima međunarodnih standarda i dobroj praksi u ovim oblastima. Dobijanjem sertifikata SGS Beograd pojedinci na ovaj način mogu steći potvrdu sertifikacionog tela da poseduju specifičnu kompetentnost, čime postaju konkurentni na tržištu.

 

Takođe, primenili smo zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 sa krajnjim ciljem dobijanja akreditacije.

 

Sertifikacija obuhvata sledeće kategorije osoba:

Interne proveravače:

  • Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015,
  • Interni proveravač za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema 14001:2015,
  • Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001:2007, odnosno ISO 45001:2018,
  • Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO/IEC 27001:2013.

 

SIX SIGMA nosioce:

  • Nosilac Lean Six Sigma White Belt (LSSWB),

SIX SIGMA nosioce shodno zahtevima standarda ISO 13053-1:2011:

  • Nosilac Lean Six Sigma Yellow Belt (LSSYB),
  • Nosilac Six Sigma Green Belt (SSGB),
  • Nosilac Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB),
  • Nosilac Six Sigma Black Belt (SSBB).

 

Ukoliko ste zainteresovani za našu uslugu, možete da nas kontaktirate za više informacija o Šemi sertifikacije osoba SGS CBE24.01. Otvoreni smo za Vaše komentare i sugestije i stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.