Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS CERTIFICATION AND BUSINESS ENHANCEMENT - CBE

(SGS Sektor sertifikacije i poslovnog unapređenja – CBE)

 

 

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI

 

 

SGS CBE razume značaj neprist rasnosti i potencijalnih sukoba interesa u obavljanju svojih aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta.

 

SGS ima globalni program usklađenosti, baziran na Pravilniku o integritetu kako bi se osigurao visok nivo standarda integriteta primenjenih na sve aktivnosti širom sveta u saglasnosti sa najboljom međunarodnom praksom. Detalji ovog programa se mogu naći na linku http://www.sgs.com/about_sgs/compliance_integrity.htm

 

U okviru CBE Sektora vrši se godišnja procena rizika i gde je to potrebno, u vezi specifičnih aktivnosti ili ugovora u vezi nepristrasnosti i potencijalnih sukoba interesa u vezi poslova akreditacije, predmet je preispitivanja od strane Komisije za nepristrasnost akreditovanog sertifikacionog tela, a koja predstavlja nezavisni komitet sačinjen od predstavnika različitih zainteresovanih strana.

 

Pitanja sukoba interesa i objektivnosti su takođe pokrivena kroz godišnje obuke, kao i pravno vezujuće sporazume, kako bi se osiguralo da se aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta obavljaju na nezavistan i nepristrasan način.