Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Krajem Septembra ove godine, SGS Beograd je izvršio preseljenje laboratorijskih kapaciteta, SGS Serbia Multilab, iz Novog Sada na  novu lokaciju u Staru Pazovu.

Izgradnjom novog laboratorijskog objekta u Staroj Pazovi i preseljenjem su se ispunili uslovi da se oblast ispitivanja proširi i na određivanje parametra kvaliteta nafte i naftnih proizvoda.

U periodu od 02.10.2015. do 06.10.2015. je izvršen nadzor od strane Akreditacionog tela Srbije i ustanovljeno je da novo formirani Laboratorijski servis nema neusaglašenosti.

Obim akreditacije će biti proširen za više od dvadeset laboratorijskih metoda za naftu i naftne derivate.