Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS Beograd je pustio u rad i predao mehanički sistem za uzorkovanje i brze (online) analize jednoj od najvećih termoelektrana JP EPS TENT na ugalj u Balkanskom regionu.

Ovo je prvi i jedini mehanički sistem za uzorkovanje u Srbiji  gde je integrisan online analizator koji ima mogućnosti da analizira sadržaj vlage i pepela u toku istovara iz vozova i pripreme uglja za korišćenje u proizvodnji. Prema dobijenim vrednostima sadržaja vlage i pepela, online analzator na osnovu matematičke formule izračunava toplotnu moć primljenog uglja i na osnovu tih vrednosti se može dalje tretirati u proizvodnji. Kapacitet sistema je 7 tona/čas i tokom 24h analizira i uzorkuje 25 lotova (vozova), veličina jednog lota je oko 1500 tona uglja. Projekat je uspešno okončan. Prvi rezultati korišćenja su pokazali pouzdane rezultate što ukazuje da će sistem termoelektrani doneti benefit u daljem radu i korišćenju sistema.