Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Potrebna vam je oštra procena rizika i integrisana strategija za upravljanje, kako biste sprečili opasnosti na radnom mestu i ispunili zdravstvene, bezbednosne i ekološke propise.

Pozovite nas još danas kako biste došli do zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog plana upravljanja.

SGS je vodeća industrijska firma za usluge zdravlja i bezbednosti na radnom mestu, koja već preko 25 godina radi u raznim industrijskim sektorima – od arhitektonskih do konstrukcija trgovačkih centara, železnica, puteva i aerodroma, nuklearnih i energetskih postrojenja. Mi radimo prema nacionalnim i međunarodnim standardima i akreditovani smo od strane brojnih organa vlasti. Naši profesionalci za zdravstvene i bezbednosne usluge su stručnjaci u zaštiti od profesionalnih opasnosti. Mi vam pomažemo da obezbedite da vaše instalacije, materijali, oprema i kapaciteti ispune sve neophodne standarde i propise. Ukoliko vaši ljudi rade u okolini koja je izložena riziku od eksplozija gasa ili zapaljivih materijala, mi možemo da vam pomognemo oštrom procenom rizika.

Mi sarađujemo sa vama u svim fazama vašeg poslovanja – od planiranja i osmišljavanja arhitektonskih i terenskih planova, do konstrukcije, operacija i održavanja terena. Mi vam pomažemo u razvoju vašeg plana upravljanja i integrišemo ga širom vaše organizacije, koristeći ugovorene softverske aplikacije koje odgovaraju vašim potrebama. Mi možemo potom da pratimo i nadgledamo plan kako bismo se uverili da funkcioniše, promovišući stalni napredak i produktivnost na licu mesta.

Mi možemo da vam pomognemo sledećim uslugama:

 1. Zaštita od rizika na radu:
  • identifikovanje opasnosti, procena rizika i određivanje kontrola za radne procese kao i posebne poslovne uloge;
  • osmišljavanje planova preventivne i korektivne kontrole; 
  • procene izloženosti hemijskim, fizičkim i biološkim zagađivačima;
  • studije o ergonomskoj i psiho-sociološkoj proceni;
  • bezbednosne kontrole instalacija i opreme;
  • istraživanje nesrećnog slučaja i korektivne mere.
  • Sistemi profesionalnog upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu: OHSAS 18001;
  • registracija, ocena i autorizacija hemikajlija (REACH) i usluge klasifikacije, označavanja i pakovanja (CLP); 
  • usluge kvaliteta unutrašnjosti za zaštitu životne sredine;
  • procena rizika od azbesta;
  • zdravstvena i bezbednosna obuka osoblja i tehničara.

 2. Zdravlje i bezbednost u radnoj konstrukciji
  • Koordinacija zdravlja i bezbednosti 
  • Zdravstvene i bezbednosne studije i planovi
  • Specijalizovana obuka

 3. Industrijska bezbednost
  • Planovi za vanredne situacije
  • Procene rizika od eksplozija 
  • Kontrolisanje glavnih nesrećnih slučajeva i opasnosti: SEVESO;
  • analiza kvantitativnog rizika.

 4. Istraživanje, razvoj i inovacija iz oblasti zdravlja i bezbednosti

Naše usluge takođe obuhvataju dokumentaciju za podršku:

 • usaglašenosti sa svim relevantnim propisima;
 • verifikacije zdravstvenih i bezbednosnih planova i dozvola za pristup;
 • interne kontrole licenci;
 • kontrola sertifikata za kranove i rukovaoce.

Mi smo vaš savršen partner za rešavanje složenih problema bezbednosne koordinacije i nadgledanja u vaše ime. Uz jak i integrisan zdravstveni, bezbednosni i ekološki plan, vaša organizacija će pokazati vašim ljudima i zainteresovanim stranama da ste ozbiljni u pogledu bezbednosti. Započnite svoj plan još danas – pozovite sada naš akreditovan bezbednosni tim za početnu procenu rizika.