Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge transportnog kontejnera obezbeđuju da vaša logističa u vezi sa kontejnerima i operacijama pomogne da se kvalitetno, ispravno i blagovremeno isporuči vaš tovar.

Za obezbeđivanje da vaši poslovi ispune vaše potrebe, naša usluge kontejnera obuhvataju:

  • Unapred poslate informacije o tovaru 
  • Inspekcije čistoće 
  • Inspekcije rezervoara
  • Fumigaciju;
  • Usluge kontrole uvoza
  • Međunarodnu razmenu podataka za carinsku službu
  • ISO inspekcije rezervoara
  • Nadzor nad utovarom i istovarom
  • kontrolu štetočina;
  • Inspekcije pre isporuke (PSI)

Naše iskustvo ii ekspertiza znače da možete da se usredsredite na srž svog poslovanja dok se mi pomažemo da se osigura sigurnost isporuka vašeg kontejnera i integritet vašeg tovara. Mi proveravamo kako se rukuje sa vašim kontejnerima u lancu snabdevanja, kontrolišemo i procenjujemo ih u različitim fazama transportovanja, od početne čistoće do nadzora poslova na utovaru i pražnjenju. Mi možemo takođe da olakšamo kretanje kontejnera kroz međunarodne granice i uređujemo potrebnu dokumentaciju.

Pozovite nas danas da prema vašim potrebama pripremimo plan za inspekciju kontejnera.