Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Služba za kontrolu trgovine SGS-a pomaže u osiguranju efikasnog rada i nadgledanju usaglašenosti sa regulativama.

Nadzor kretanja tovara i rasutih materijala - merenje pomenutih količina i kvaliteta svake pošiljke - ostaje osnovni trgovački zahtev u poslovanju. Međutim, korišćene metodologije i tehnike su se razvile tokom godina. Efikasna kontrola gubitaka i očuvanje kvaliteta tovara upotrebom standardnih metodologija uz naše inovativne procedure, lokalno znanje i tehničku podršku je primarni cilj ovog skupa usluga.

Služba kontrole prilikom trgovine od strane svetskog lidera

Nastavljamo da razvijamo inovativne metodologije kako bismo omogućili merenja i njihovu proveru, kao i olakšanu trgovinu, dok smo istovremeno usklađeni sa promenjenim okruženjem i različitim tehnologijama koje se koriste u svetu.

Zbog čega SGS?

U svetu gde je trgovina uvek dinamična, mi pomažemo da vaša trgovina bude uspešna. Naša globalna mreža radi kako bi nadgledala i olakšala trgovinu tokom više decenija, postavljajući standarde u kontrolisanju i analizi.

Šta naša služba za kontrolu prilikom trgovine nudi:

Naše usluge kontrolisanja prilikom trgovine uključuju, u sektorima nafte, gasa i hemikalija:

 • merenje količina i težina na obali i u tankerima;
 • uzorkovanje nafte, gasa i hemikalija;
 • merenje inventara nafte, gasa i hemikalija;
 • laboratorijsku analizu ugljovodoničnih tovara;
 • merenje u cevovodu isporuka ugljovodonika
 • pripremu izveštaja o kontrolisanju koji se koriste sa akreditivima;
 • kontrolisanje prikladnosti rezervoara na obali pre iznajmljivanja ili upotrebe;
 • nadzor barži za pretovar i drugih pretovara broda-brod;
 • preglede bunkera;
 • preglede plovila pod zakupom i bez zakupa;
 • nadzor brodova za FPSO i prevoz mešavina;
 • nadzor nad operacijama namešavanja benzina, ulja za loženje i TNG-a mešavina.

U poljoprivrednom sektoru:

 • kontrolisanja čistoće;
 • procenu štete;
 • očitavanje gaza;
 • klasifikaciju na lokaciji;
 • nadzor nad utovarom i istovarom
 • usluge merenja;
 • baždarenje rezervoara;
 • kontrolisanje u ugovorne svrhe (npr. FOSFA, GAFTA);
 • e-sertifikate.

Naši stručnjaci zasedaju u telima za industrijske standarde pomažući razvoju, ažuriranju i izmeni industrijskih normi sa trgovačkim telima.

Saznajte kako SGS može da podrži besprekorno funkcionisanje vašeg poslovanja.