Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka pruža sistematski pristup menadžmentu rizikom u industriji medicinskih uređaja.

Jednodnevni program pomaže učesnicima da razumeju značaj i svrhu ISO 14971 standarda i identifikuju veze između standarda ISO 13485 i ISO 14971. Program objašnjava vezu između menadžmenta rizikom i radnog veka proizvoda i na koji način se uspešno primenjuju ciljevi procesa menadžmenta rizikom.

Obuka se sastoji od predavanja i interaktivnih radionica.

Javite se SGS-u odmah da biste saznali nešto više o SGS obuci o ISO 14971 standardu za menadžment rizikom kod medicinskih uređaja.