Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS pruža efikasnu, praktičnu i temeljnu obuku da bi obezbedio tačne i aktuelne informacije za proizvođače medicinskih uređaja o tome kako da zadovolje globalne zakonske i zahteve kvaliteta, kao i tehničke zahteve za medicinske uređaje. To vam omogućava da svoje proizvode plasirate na tržište za najmanje moguće vreme i sa najvećom pouzdanošću.

Obuka proveravača za prelaz na medicinske uređaje osmišljena je tako da stručnjake za regulatorna pitanja, inženjere, nadzor i menadžment upozna sa zahtevanim sistemom kvaliteta za konstruisanje i proizvodnju medicinskih uređaja.

Cilj ove obuke je da se kandidati upoznaju sa dodatnim zahtevima ISO 13485:2003 i njihovom interpretacijom. Takođe je uključen sistem kvaliteta prema zahtevima direktiva EC 93/42/EEC (medicinski uređaji) i 98/79/EC (medicinska sredstva za dijagnostiku in vitro), kako bi vam se obezbedilo potpuno razumevanje sistema kvaliteta potrebnog za ostvarivanje "CE" označavanja.

Nakon završetka ove obuke, kandidati će moći da:

  • razumeju zahteve standarda ISO 13485:2003 i njihovu interpretaciju,
  • razumeju zahteve sistema kvaliteta prema direktivama EC 93/42/EEC i 98/79/EC,
  • pripreme dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 13485:2003 i direktivama EZ 93/42/EEC i 98/79/EC,
  • koriste reference i dokumenta smernica, raspoložive za dalje poboljšavanje razumevanja sistema kvaliteta za medicinske uređaje,
  • preduzmu interne provere, provere isporučilaca i provere preko treće strane za proizvođače medicinskih uređaja.

Očekuje se da pre pohađanja ove obuke, delegati imaju znanje u radu po principima menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Takođe se savetuje da pročitate standard ISO 13485:2003.

Kontaktirajte SGS još danas, da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za prelaz proveravača sa ISO 9001:2008 na medicinske uređaje.