Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam pruža veštine i znanja relevantne za obavljanje provera sistema menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje.

Načela standarda ISO 13485 sadrže jasan sistem upravljanja i omogućavaju vam da proveravate, ispitujete i stalno poboljšavate sisteme menadžmenta kvalitetom.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete zahteve standarda ISO 13485:2003 i zahteve sistema kvaliteta Direktiva 93/42/EEC i 98/79/EC;
  • razumete ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema menadžmenta;
  • temeljno razumete procese provere i sertifikacije prema standardu ISO 13485:2003;
  • planirate i obavljate provere preko treće strane u skladu sa zahtevima standarda ISO 13485:2003 i izveštavate o usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtevima standarda tako da mogu da se preduzimaju korektivne mere.

Napomena: Učesnici treba da imaju predznanje o standardu ISO 13485:2003 pre pohađanja obuke.

Odmah se javite SGS-ovom stručnjaku da biste saznali o prednostima SGS-ove obuke za glavnog proveravača prema standardu ISO 13485.