Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka vam pruža veštine potrebne za obavljanje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom organizacije za medicinske uređaje u skladu sa zahtevima standarda ISO 13485:2016, kao i za njihovo stalno poboljšanje.

Ova intenzivna obuka obučava kandidate da obavljaju interne provere uz pomoć interaktivne vežbe koju vode glavni proveravači za medicinske uređaje sa iskustvom u radu prema standardu ISO 13485 i proverama koje vrše notifikovana tela.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete zahteve standarda ISO 13485:2016 i zahteve sistema kvaliteta Direktiva 93/42/EEC i 98/79/EC;
  • vršite interne provere sistema kvaliteta;
  • razumete ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja;
  • planirate i pripremate se za internu proveru;
  • prikupljate dokaze posmatranjem, razgovorom i uzimanjem uzoraka;
  • pišete činjenične izveštaje o usaglašenosti sistema upravljanja prema standardima za provere;
  • učestvujete u procesu sprovođenja korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i interaktivnih vežbi igranja uloga koje vode glavni proveravači za medicinske uređaje iskusni u radu prema standardu ISO 13845 i proverama koje vrše notifikovana tela.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača za ISO 13485.