Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka analizira svrhu i zahteve standarda ISO 13485 i način da se poboljšaju odnosi sa kupcima, aktivnosti i korporativna kultura uspešnom primenom sistema menadžmenta kvalitetom.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem i primenom standarda ISO 13485 zasnovanog na sistemima menadžmenta kvalitetom, kao i njegovim upravljanjem. Nakon završetka obuke ćete moći da protumačite sve odredbe standarda ISO 13485:2003 i prepoznate ulogu upravljanja u primeni i održavanju standarda ISO 13485.

Ako planirate da završite druge obuke o sistemima menadžmenta kvalitetom kao što su obuka o internoj proveri ili obuka za glavnog proveravača, tokom ove obuke ćete steći znanje o standardu ISO 13485 na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o standardu ISO 13485.