Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Isporučioci robe i usluga kritični su za većinu legalnih proizvođača medicinskih uređaja, bilo da isporučuju ključne podsklopove ili projektuju i proizvode ceo uređaj.

Ova obuka je zasnovana na sadašnjoj najboljoj praksi za kontrolu isporučilaca, kako je opisano u GHTF dokumentu 'Sistemi menadžmenta kvalitetom - medicinski uređaji - uputstvo za kontrolu proizvoda i usluga nabavljenih od isporučilaca'.

Pored kontrole uobičajenih isporučilaca, obuka detaljno opisuje specifične aspekte koje treba razmotriti u scenarijima 'naše brendiranje' i 'naše označavanje'. Učesnici će imati koristi od obuke postizanjem efikasnije, delotvornije i rentabilnije kontrole isporučilaca i poboljšanim kontrolama menadžmenta rizikom koji je povezan sa spoljnim uslugama.

Ova obuka obuhvata studije slučaja i grupni rad, koji, u slučaju obuke na licu mesta, može da bude zasnovan na uređajima i slučajevima klijenta.

Kontaktirajte SGS da biste više saznali o SGS kontroli isporučilaca i obuci u označavanju sopstvenog brenda.