Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka upoznaje učesnike sa sistemom kvaliteta za procese skladištenja i distribucije namenjene medicinskim proizvodima.

GDP pokazuje da su organizacije posvećene kvalitetu u svakom aspektu svojih usluga korisnicima i farmaceutskoj industriji.

Obuka za GDP obezbeđuje upoznavanje sa dobrom distributivnom praksom (GDP) za farmaceutsku industriju i sa njenom ulogom u obezbeđivanju bezbednosti farmaceutskih proizvoda u transportu ili skladištenju. Usaglašenost sa zahtevima GDP je dokaz da su organizacije sposobne da isporuče proizvode dobrog kvaliteta, što je namera farmaceutskih proizvođača, time pružajući uslugu sektoru zdravstvene zaštite kao bitan partner u lancu snabdevanja u tom sektoru.

Normativno i zakonodavno usmeravanje GDP ima veliki uticaj na proizvođače farmaceutskih proizvoda. Ova obuka nudi mogućnost učesnicima da sa kolegama i stručnjacima u oblasti razmene iskustva i prodiskutuju o GDP smernicama bitnim za delatnost proizvodnje lekova.

Obuka je usmerena na lance snabdevanja farmaceutskim proizvodima humane medicine, od proizvođača sirovina do proizvodnje gotovih proizvoda i posebno je posvećena procesima skladištenja i distribucije.

Teme pokrivene ovom obukom su:

  • temperaturno mapiranje i logistički aranžmani,
  • menadžment hladnim lancem,
  • prepakivanje, ponovno označavanje i menadžment materijalima za kliničko ispitivanje,
  • sistem menadžmenta kvalitetom, procene rizika, opšti problemi.

Na kraju obuke učesnici će biti sposobni da:

  • razumeju kako se njihov doprinos uklapa u okvir kvaliteta u organizaciji,
  • znaju kako različita odeljenja funkcionišu zajedno u osmišljavanju kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti farmaceutskih proizvoda na principu ukrštene odgovornosti,
  • razumeju razloge pridržavanja pravila dobre proizvođačke prakse (GMP) / dobre distributivne prakse (GDP) i stvaranja pozitivnog stava posebno prema GDP.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah kontaktirajte SGS da biste saznali više o obuci za dobru distributivnu praksu.