Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada se probijate na nova tržišta ili vlasti uvode dopunjene i nove propise, važno je da su vaše rukovodstvo, osoblje i konsultanti u toku sa najnovijim saznanjima.

SGS obuka o propisima za medicinske uređaje pruža informacije o najnovijim zakonima i pomaže vašoj organizaciji da i dalje bude konkurentna.

Kao pomoć vašoj organizaciji, nudimo obuke o propisima za medicinske uređaje za proveravače, profesionalce za kvalitet, inženjere usaglašenosti i obuke opšteg tipa. Obuke često koriste rukovodstvu da u potpunosti razume poslovne rezultate prodora na novo tržište ili uvođenja novih propisa. Osim toga, korisnicima i konsultantima olakšavaju pisanje i dopunjavanje dokumenata o kvalitetu, pomažu u sakupljanju tehničkih datoteka i uvode u posao nove članove odeljenja za kvalitet ili odeljenja za propise.

U standardne kurseve (uključujući njihovo trajanje) u ovoj oblasti spadaju:

  • Zahtevi standarda 93/42/EEC, oznaka „CE“ na medicinskim uređajima (jedan dan)
  • Zahtevi standarda 98/79/EC, oznaka „CE“ na medicinskim uređajima za dijagnostiku in vitro (jedan dan)
  • Tehnička dokumentacija za 93/42/EEC (jedan dan)
  • Tehnička dokumentacija za 98/79/EC (jedan dan)
  • Kanadski propisi za medicinske uređaje (pola dana)
  • Zahtevi propisa u Australiji, Kini, Hong Kongu, Japanu, Koreji, Tajvanu itd.

Nudimo obuke o propisima za medicinske uređaje kao javne kurseve ili kao prilagođene obuke unutar firmi. Sve kurseve drže naši stručnjaci iz određenih industrijskih oblasti. Obuke o globalnim propisima za odobravanje medicinskih uređaja nude sve SGS regionalne kancelarije za medicinske uređaje. Kursevi su često organizovani na vašem lokalnom jeziku.

Naša praktična obuka se često dopunjuje najnovijim saznanjima, čime omogućavaju vašoj organizaciji da dobije odobrenja za propise ili sertifikaciju. Između ostalog, obuka takođe može da pruži tekuća poboljšanja vaših procesa i razvoja proizvoda.