Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka pruža pregled namene i zahteva sistema menadžmenta rizikom (RMS) na osnovu ISO 31000.

Standard ISO 31000 je okvir koji vam pomaže da se ispita, kontroliše i stalno poboljšava RMS organizacije.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za upoznavanje sa ISO 31000.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem, uvođenjem i menadžmentom RMS na osnovu standarda ISO 31000.

Obuka objašnjava principe i koristi od menadžmenta rizikom i kako da se ISO 31000 integriše sa drugim standardima. Takođe objašnjavamo namenu i registrovanje protokola procesa menadžmenta rizikom.