Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obezbeđivanje kvaliteta vaših usluga i proizvoda je bitno da biste sačuvali vernost korisnika, bez obzira na delatnost ili sektor.

Pored toga, vaša organizacija treba da bude sposobna da pruži kvalitet usluga i proizvoda na pouzdan i održiv način, kako biste održali i povećali vaš udeo u tržištu. Mi znamo da je menadžment kvalitetom kontinualan proces, koji obuhvata primenu, održavanje i poboljšavanje. Vaše poslovanje, u bilo kom sektoru ili delatnosti da je, imaće koristi od sistema menadžmenta kvalitetom, koji će vas dovesti u sklad sa međunarodnim standardima.

Nudimo proveru, sertifikaciju i obuku u sistemima menadžmenta, kao što je ISO 9001, kao i ciljnu obuku u primeni Lean tehnika za poboljšanje vaših operacija i za optimizaciju toka proizvodnje i usluga kroz celokupne tokove vrednosti.

Imamo najveću mrežu visokoobučenih i iskusnih proveravača i instruktora na svetu. Možemo da vam pružimo jasnu ocenu sistema menadžmenta kvalitetom, omogućavajući vama i vašem osoblju da kontinualno poboljšavate kvalitet i performanse.

Unapređenje ljudi i preduzeća sa SGS Akademijom

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, nudimo centre izvrsnosti širom sveta, pružajući najbolja rešenja za učenje i razvoj koja su prilagođena upravo vašim potrebama.

Dokazali smo svoju uspešnost u vođenju javnih, kao i kurseva na mreži i u okviru firme za najveće svetske kompanije i vladine organizacije. Osim toga, uz naše stručne i iskusne trenere koji poseduju praksu u svojoj oblasti, naša obuka nije samo teorija, već vam donosi i dragocene uvide iz realnog života. Kao rezultat toga, možete imati poverenja u nas da ćemo vam isporučiti veoma kvalitetnu i doslednu obuku i razvoj na svakom nivou vaše organizacije i to bilo gde na svetu.

Koja god da je vaša delatnost, koja god da je tematika, kontaktirajte nas da biste saznali kako SGS akademija može da vam pomogne.