Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mudro upravljajte svojim otpadnim vodama uz pomoć SGS službe za vodu i otpadnu vodu. Pozovite još danas naš tim za testiranje otpada.

Proizvodnja robe ili pružanje usluga može dovesti do nastanka rezidualnih proizvoda ili opasnog otpada koji treba da se ukloni na odgovarajući način. Akt o čistoj vodi zahteva od poslovnih subjekata da se pridržavaju propisa za čistu vodu i da prate ispuštanje bilo kakvih otpadnih voda u tokove i reke.

Naše laboratorije za testiranje otpada sprovode obaveznu analizu za osiguranje kvaliteta vode i nadgledanje zagađenosti vode. Analiziramo vaše odvodne i drenažne sisteme i sarađujemo sa vama na implementaciji praktičnih i ekonomičnih rešenja za vaše probleme sa otpadom. Sva naša laboratorijska testiranja sprovode se u skladu sa priznatim globalnim standardima. Naše rigorozna analiza uključuje testiranje na kiseline, sumpor, cijanid i rastvore metala.

Kao nezavisni verifikator, pružamo vam sertifikat da se vaš otpad tretira u skladu sa najnovijim zdravstvenim i bezbednosnim propisima. Možemo preuzeti i administrativni deo poslova, kao što je sređivanje transportne dokumentacije i ako je neophodno, obezbeđivanje dozvola.

U saradnji sa Vama, istražujemo najbolje ideje za upravljanje otpadom i pružamo stručne savete za čitav niz opcija za odlaganje i dekontaminaciju. Naša rešenja su osmišljena tako da budu prihvatljiva za životnu sredinu i stalno tragamo za načinima da umanjimo i recikliramo otpad radi kontrole i prevencije bilo kakve buduće kontaminacije.

Smanjenje vašeg otpada i uticaja na životnu sredinu je dobar poslovni potez. Partnerstvo sa SGS-om može da ojača vaš ekološki dosije uz podršku našeg iskustva i tehničke ekspertize u efikasnom upravljanju vašim otpadom. Pozovite naš tim još danas.