Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Firme koje žele da prodaju medicinske uređaje u Tajvanu moraju da se pridržavaju tajvanskih propisa za medicinske uređaje.

SGS je jedno od nekoliko tela koja rade prema tajvanskom programu za tehničku saradnju i koja mogu da sertifikuju sisteme kvaliteta za tajvansko tržište. Naša stručnost može da vam pomogne da dobijete sertifikaciju na najjednostavniji i najekonomičniji način. Prema tajvanskim propisima, ovlašćeni distributer za Tajvan mora da ima licencu za medicinske uređaje. Međutim, ukoliko ne koristite naš program tehničke saradnje, kao izvozni proizvođač morate da obezbedite opsežnu dokumentaciju u vezi sa kvalitetom za distributera i Ministarstvo zdravlja.

Kada postanete partner sa SGS-om zbog sertifikacija, kombinacijom procena i standarda za sertifikacije možete da smanjite broj podnetih dokumenata i skratite vreme čekanja na odobrenje. Svi proizvođači koji žele da se probiju na tajvansko tržište moći će da iskoriste SGS sertifikaciju za oznaku „CE“ i SGS sertifikat koji je akreditovala Služba za akreditaciju Ujedinjenog Kraljevstva (UK).

Ako se nalazite u Evropi, možemo da podržimo vaš izveštaj o standardu ISO 13485 uz pomoć specijalnog dokumenta tajvanskog programa za tehničku saradnju usaglašenog sa tajvanskim propisima za medicinske uređaje. To znači da više ne morate da podnosite nikakvu dokumentaciju u vezi sa kvalitetom.

Ako se nalazite u SAD ili drugom delu sveta, možemo da vam izdamo pismo sa detaljima o asortimanu vaših sertifikovanih proizvoda, čime ćete dodatno smanjiti papirologiju.

Podržite ulazak vaše organizacije na tajvansko tržište medicinskih uređaja uz pomoć SGS sertifikacije o usaglašenosti sa tajvanskim propisima za medicinske uređaje.