Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Proizvođači medicinskih uređaja za Hong Kong moraju da vode računa o tome da njihovi proizvodi zadovoljavaju kriterijume sistema za administrativnu kontrolu medicinskih uređaja u Hong Kongu (MDACS), što spada u nadležnost izvršne agencije Ministarstva zdravlja, odnosno Kancelarije za kontrolu medicinskih uređaja u Hong Kongu.

Sertifikacija za medicinske uređaje u Hong Kongu se razlikuje od aktuelnih programa u mnogim drugim zemljama i trenutno nije zakonski regulisana, ali će u budućnosti biti zamenjena obaveznim zakonom. Da biste predstavili proizvode na tržištu, prijavite se za procenu i dobrovoljno uvrštavanje na spisak. Ovo se posebno preporučuje firmama koje se uveliko bave izvozom medicinskih uređaja u Hong Kong ili žele da se prijave za vladine ugovore. Da biste se uspešno probili na ovo tržište, javite se što pre iskusnim SGS proveravačima medicinskih uređaja za savet i procenu.

SGS je telo za procenu usaglašenosti koje je ovlastila Kancelarija za kontrolu medicinskih uređaja u Hong Kongu – vrši provere i pregleda tehničku dokumentaciju u vezi sa medicinskim uređajima koje vaša organizacija proizvodi ili prodaje na tržištu Hong Konga. Ovaj program je već proširen na uređaje za dijagnostiku in vitro (IVD) i očekuje se da u odgovarajuće vreme postane obavezan. Neobavezna procena priprema vašu organizaciju za ovakav razvoj.

Kao organizacija koja pruža najbolje usluge na tržištu i poseduje iskustvo sticano širom sveta, SGS je vaš idealan partner za sertifikaciju medicinskih uređaja u Hong Kongu zato što vam olakšava prodaju medicinskih uređaja na sve većem tržištu Hong Konga. Prava sertifikacija za medicinske uređaje u pravo vreme predstavlja ključ za dobijanje novih ugovora, lansiranje novih proizvoda i prodor na nova tržišta.

Ispunite kriterijume sistema za administrativnu kontrolu medicinskih uređaja u Hong Kongu (MDACS) uz pomoć SGS provera i tehničkih pregleda.