Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uz SGS dobijte sertifikaciju za „CE“ označavanje prema Propisu za medicinske uređaje (MDR) (EU) 2017/745.

Proizvođači medicinskih uređaja klase I (sterilni/merni/za ponovno korišćenje), IIa, IIb i III uređaji pre puštanja proizvoda na tržište moraju da dobiju sertifikaciju za „CE“ označavanje od notifikovanog tela prema MDR (EU) 2017/745.

Kao notifikovano telo (0120 sa sedištem u UK i 1639 sa sedištem u Belgiji) prema Direktivi za medicinska sredstva (93/42/EEC) sa oznakom širokog opsega, možemo vam pomoći da dobijete „CE“ znak. Opseg pokriva najveći broj proizvoda sa nekoliko izuzetaka, kao što su aktivni uređaji koji mogu da se ugrađuju. Uspešna provera će obezbediti usaglašenost vaših proizvoda i sertifikaciju prema MEDR (EU) 2017/745.

Pročitajte ceo detaljni opseg >

Zašto izabrati MDR EU 2017/745 sertifikaciju za „CE“ označavanje od strane SGS-a?

Pružamo:

  • Sertifikaciju za „CE“ znak prema propisu MDR (EU) 2017/745, omogućavajući vam da koristite „CE“ znak na svojim proizvodima;
  • Efikasnu i efektivnu sertifikaciju – gde god da se nalazi vaša kompanija ili proizvodnja – zahvaljujući našoj globalnoj mreži lokalnih kancelarija;
  • Opcije sertifikacije prema MDR (EU) 2017/745, uključujući provere na licu mesta i ocene tehničke dokumentacije iz priloga IX i XI dela A.

Saznajte više o tome kako možete dobiti „CE“ znak za vaš medicinski uređaj >

Aktivno učešće u radnim grupama koje postavlja Evropska komisija i nadležne službe nam daju znanje o najnovijim usklađenostima kako biste ispunili zahteve sertifikacije za oznaku „CE“. Nudimo vam pristup stručnom znanju, svetskoj mreži proveravača i mogućnost da u jednoj proveri kombinujete „CE“ označavanje sa širokim spektrom drugih normativnih sertifikacija.

Naše imenovanje kao regulatornog tela prema MDR je na čekanju.

Nezavisnost i nepristrasnost

Kako bismo bili usklađeni sa evropskim propisima za medicinske i uređaje za dijagnostiku in vitro (EU) 2017/745 i (EU) 2017/746, tim za upravljanje SGS regulatornog tela je potpisao Izjavu o interesima.

Istakli smo i našu posvećenost u našoj Globalnoj deklaraciji o integritetu.

Obratite nam se još danas da biste koristili „CE“ znak i prodavali vaše medicinske uređaje u Evropi sa MDR (EU) 2017/745 sertifikacijom.