Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Gasovi igraju bitnu ulogu u proizvodnji mnogih farmakoloških sastojaka i proizvoda, a njihova upotreba je predmet cGMP-a i odredbi farmakopeje.

Postoji povećano interesovanje za nadgledanje upotrebe gasova kao što su komprimovani vazduh, kiseonik, azot i ugljen-dioksid - koji se smatraju ekscipijensima - i SGS-ova analiza gasa kao deo usluga proizvodnje farmaceutskih proizvoda nastoji da klijentima olakša poštovanje propisa.

SGS je vodeća svetska kompanija u testiranjima farmaceutskih proizvoda i sarađuje sa 20 najboljih farmaceutskih firmi. Mi smo razvili stručno znanje iz oblasti analize gasa što nam daje veliku prednost u odnosu na druge snabdevače. Naše usluge analize gasa obuhvataju:

  • testiranje vazduha, kiseonika, ugljen-dioksida i azota,
  • testiranje čistoće,
  • testiranje čestica,
  • mikrobiološko testiranje i testiranje tačke rošenja,
  • testove uljanih ostataka, aerosolnih ulja i ostataka aeracije i dezinfekcionih sredstava.

Testovi se sprovode na uzorcima pre upotrebe u proizvodnji, a rezultati se beleže na Sertifikatu analize kako bi pokazali da su postignuti regulatorni standardi.

Mi oblikujemo svoje testove prema vašim posebnim potrebama. Kontaktirajte nas još danas kako biste saznali više o načinu na koji SGS može da vam pomogne u analizi gasa kod farmaceutskih proizvoda.