Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova farmaceutska validacija čišćenja - izvršite validaciju lekova iz grupe malih molekula, peptida, proteina i deterdženata za čišćenje i identifikujte zagađivače.

U farmaceutskoj sredini, od ključnog je značaja da obezbedite da se vaša oprema i pribor čiste, održavaju i podležu sanitizaciji u odgovarajućim intervalima, kako bi se izbegli kvarovi ili zagađivanje lekova. Naša usluga farmaceutske validacije čišćenja obuhvata analizu ukupnog ugljenika i ispitivanje ukupnog ugljenika organskog porekla (TOC) - brz, precizan i ekonomičan protokol u ispitivanju radi validacije lekova iz grupe malih molekula, peptida, proteina i deterdženata za čišćenje.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ovu farmaceutsku validaciju čišćenja?

Mi vam možemo pomoći da:

  • izvršite validaciju lekova iz grupe malih molekula, peptida, proteina i deterdženata za čišćenje,
  • spasite skupu proizvodnju brzim otkrivanjem zagađenja,
  • identifikujete i kvantifikujete zagađivače koristeći našu široku paletu opreme za hromatografiju i masenu spektrometriju,
  • ispunite zakonske obaveze, kao što je Savezni pravilnik (CFR), naslov 21, CFR 211.67.

Pouzdana farmaceutska validacija čišćenja od vodećeg pružaoca usluga

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu farmaceutske validacije čišćenja i TOC analize u validaciji čišćenja, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna.

TOC može da se koristi za sve odgovarajuće standardne metode uzorkovanja, kao što su tehnike čišćenja, brisanja, ispiranja i potapanja i može se u potpunosti sprovoditi po protokolima dobre laboratorijske prakse (GLP), ukoliko je potrebno. TOC se takođe može koristiti u vezi sa procesima Cleaning in Place (CIP) i Cleaning Out of Place (COP).

Naš analizator ukupnog organskog ugljenika proizvođača Shimadzu nudi opcije merenja, uključujući sledeće:

  • ukupan ugljenik (TC) sa opsegom merenja od 0~3000mg/L,
  • neorganska jedinjenja ugljenika (IC) sa opsegom merenja od 0~2500mg/L,
  • ispitivanje ukupnog ugljenika organskog porekla (TOC),
  • organska jedinjenja ugljenika koja se ne mogu pročistiti (NPOC).

Sve metode imaju kratka vremena analize i obično zahtevaju količinu uzorka reda velične 350~20.400µl.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našoj farmaceutskoj validaciji čišćenja.