Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova procena usaglašenosti proizvoda za Nigeriju - omogućava vam izvoz proizvoda i robe u Nigeriju.

Da bi se sprečio uvoz loših i nebezbednih proizvoda u Nigeriju, svi izvoznici i proizvođači moraju da propisanu robu podrvgnu ispitivanju prema standardima i tehničkim zahtevima organizacije za standarde Nigerije (SON).

Možemo da ispitamo i verifikujemo vaše proizvode prema SON-ovoj ofšor organizaciji za standarde Nigerije i programu za procenu usaglašenosti (SONCAP) Prema SONCAP-u, roba namenjena za izvoz koja se nalazi na listi zaštićenih proizvoda mora da prođe procenu usaglašenosti proizvoda u svojoj zemlji porekla.

Sa decenijama iskustva naša globalna mreža industrijskih stručnjaka može da ponudi prilagođene usluge kako bi vaši proizvodi pokazali usaglašenost.

Naša akreditacija za reorganizovani SONCAP je obnovljena 14. novembra 2012, a stupila je na snagu 1. marta 2013. Postupak za novi program se razlikuje od svog prethodnika. On uvodi tri rute za sertifikaciju i bezbroj različitih dokumenata koji se izdaju po ruti:

 1. Izveštaj o proizvodu (Važi za otpremu, izdaje se nakon uspešno završene sistematske kontrole i uzorkovanja proizvoda: primenjuje se samo za rutu A); ili
 2. Sertifikacija o proizvodu (registrovan ili licenciran) (Važi za jednu godinu, izdaje se nakon zadovoljavajućeg završetka provere fabrike proizvođača: primenjuje se za rute B i C) i
 3. Sertifikat o usaglašenosti (Verifikacija otpreme: verifikacija dokumentacije (uključujući izveštaj o proizvodu ili sertifikacija proizvoda i zadovoljavajući izveštaj o ispitivanju), a u zavisnosti od rute, A, B ili C, sistematska ili selektivna fizička provera, gde je primenljivo, posmatranje FCL pakovanja i zatvaranja)

Izveštaji o ispitivanju

Izveštaji o ispitivanju se predstavljaju za sve rute sertifikovanja. Važeće izveštaje o ispitivanju izdaje:

 • Akreditovana laboratorija po standardu ISO/IEC 17025
 • Proizvođač je pružio dokaze da je ispitivanje obavljeno uz prisustvo SGS-a.

Rute za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda

SON je utvrdio tri rute sertifikacije koje se primjenjuju na odgovarajući način.

 • A ruta: Za neregistrovane/nelicencirane proizvode (verifikacija usaglašenosti)
  Svaka otprema koja se uvozi zahteva fizičku kontrolu, uzorkovanje, ispitivanje prema važećim standardima, FCL nadzor pakovanja i zatvaranje.
 • B ruta: Za registrovane proizvode (registracija i kontrola usaglašenosti)
  Registracija proizvoda vrši se po vrsti ispitivanja i proceni kvaliteta sistema proizvođača na licu mesta da se utvrdi (proceni) da li su proizvodi usaglašeni sa važećim standardima i da li proizvođač ima potrebne sisteme na licu mesta da dosledno pruži isti kvalitet proizvoda tokom vremena.  Ispitivanje, uzorkovanje i testiranje u okviru rute B po važećim standardima i FCL nadzorom i zatvaranjem potrebno je za najmanje 40% pošiljki.
 • C ruta: Za licencirane proizvode (sistemi sertifikacije proizvoda)
  Licenciranje proizvoda zasniva se na detaljnoj proceni proizvoda, uključujući ispitivanje i proveru fabrika i redovnih nadzora. Licenciranje je odobreno samo za proizvođače proizvoda. Kontrolisanje, uzorkovanje, ispitivanje po važećim standardima i FCL nadzor i zatvaranje u okviru C rute sprovodi se najmanje dva puta godišnje. 

Zašto bi trebalo da odaberete kompaniju SGS?

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sa globalnom mrežom, posvećeni smo pružanju efikasne usluge izvoznicima i uvoznicima u Nigeriji sa efikasnim uslugama u okviru SONCAP-a.

Kontaktirajte nas još danas za više informacija.