Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova analiza molekularne težine – moćna tehnika koja vam pomaže u proceni molekularne veličine

Za sve klase jedinjenja, od malih organskih molekula do netaknutih glikoproteina, netaknuta molekularna težina je ključna karakteristika u njegovom identitetu. Naše tehnike analize molekularne težine obuhvataju masenu spektrometriju (MS), nudeći preciznost u merenjima širokog spektra molekularnih težina, uz minimalnu potrošnju uzorka, koja je često manja od pikomola. Takođe, bilo kakva razlika između teoretske i izmerene mase može da ukazuje na potencijalne modifikacije.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ovu analizu molekularne težine?

Mi vam možemo pomoći da:

  • dođete do merenja molekularne težine širokog spektra molekula – od malih do netaknutih proteina i glikoproteina
  • dođete do preciznih merenja mase, često sa četiri ili pet decimalnih mesta, što pomaže u razjašnjavanju sastava elemenata u jedinjenju
  • odgovorite na ICH Q6B zahteve Međunarodne konferencije o harmonizaiji tehničkih uslova za registraciju farmaceutskih proizvoda radi karakterizacije i potvrđivanja biofarmaceutskih proizvoda u novim marketinškim primenama

Pouzdana analiza molekularne težine od vodeće kompanije u domenu ovih usluga

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu analize molekularne težine, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna.

Široka paleta instrumenata za masenu spektrometriju koju posedujemo omogućuje nam da izaberemo tehniku jonizacije koja najbolje odgovara vašem jedinjenju, uključujući:

  • podatke o molekularnim jonima iz masene spektrometrije matricom potpomognute laserske disorpcije jonizacije (MALDI-MS)
  • masenu spektrometriju korišćenjem bombardovanja brzim atomima (FAB-MS)
  • elektrosprej masenu spektrometriju (ES-MS)
  • tečnu hromatografiju sa detekcijom masene spektrometrije (LC-MS) za složene mešavine.

Pored toga, na raspolaganju su i ekskluziona hromatografija i natrijum-dodecil-sulfat poliakrilamid gel-elektroforeza (SDS-PAGE) kao alternativne tehnike u proceni molekularne veličine.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našoj analizi molekularne težine.