Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi potpun paket analize proteina i peptida po stadardima GLP/cGMP i savršen je partner za klijente koji žele da usluge karakterizacije farmaceutskih i bioloških proizvoda povere spoljnom saradniku.

Naša mreža laboratorija zapošljava osoblje sa najvišim kvalifikacijama i znanjem i iskustvom u pružanju analize proteina, peptida, bioloških proizvoda i biosimilara klijentima širom sveta. Njihovu stručnost podržavaju najsavremenije tehnike i tehnologija, uključujući niz masenih spektometara velikog učinka.

Naše usluge u potpunosti su fleksibilne u odnosu na vaše potrebe i mogu se koristiti u vidu nezavisnih ispitivanja ili u sveobuhvatnom paketu koji bi sadržao:

  • Usluge sekvenciranja N-terminala i C-terminala
  • De novo sekvenciranje
  • Analizu aminokiselina, uključujući određivanje koeficijenta ekstinkcije, karakterizaciju i izračunavanje koncentracije proteina
  • Usluge potpune karakterizacije antitela

Usluge potpune karakterizacije antitela

SGS je već postao partner od poverenja mnogih organizacija širom sveta po pitanju potreba za karakterizacijom proteina i karakterizacijom peptida. Mi smo vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju i postavili smo globalni standard kvaliteta i integriteta.