Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge ispitivanja u oblasti virologije - potvrdite odsustvo infektivnih virusnih zagađivača u svojim lekovima pomoću naših analiza koje se zasnivaju na preciznoj kulturi ćelije.

Kao proizvođač biofarmaceutskih proizvoda koji se dobijaju iz ćelijskih linija ljudskog ili životinjskog porekla, potrebno je da ispitujete svoje proizvode tokom čitave proizvodnje kako biste potvrdili odsustvo infektivnih virusa zagađivača. Naše usluge ispitivanja u oblasti virologije omogućuju vam potvrđene in vitro analize na sporedne i retroviruse, kao pomoć u ispunjavanjau američkih i evropskih smernica.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ove usluge ispitivanja u oblasti virologije?

Naše usluge ispitivanja u oblasti virologije obuhvataju testiranje na sporedne viruse, testiranje na retroviruse i in vitro analize na osnovu ćelija. Mi vam možemo pomoći da:

  • dođete do efikasnog ispitivanja u oblasti virologije kada je u pitanju karakterizacija banaka ćelija ili karakterizacija proizvoda koji se dobijaju iz ćelijsih linija, uključujući poreklo ljudi ili glodara. Takođe vam nudimo ispitivanja proizvedene serije, klinička ispitivanja ili serija za marketinšku primenu,
  • otkrijete viruse koji se dobijaju iz životinjskih proizvoda (na primer, goveđeg ili svinjskog porekla),
  • pregledate virusne vektore/vakcine radi otkrivanja prisustva infektivnih zagađivača.

Vodeće usluge ispitivanja u oblasti virologije od vodeće svetske kompanije

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu ispitivanja u oblasti virologije, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna. Kao takvi, u mogućnosti smo da sačinimo složene i prilagođene analize koje će ispuniti specifične uslove za proizvod.

In vitro analize

Nudimo vam in vitro analize u trajanju od 14 i 28 dana korišćenjem prilagođene kombinacije ćelijskih linija, kao što su MRC-5, Vero, CHO-K1, HeLa, HEK293, murin itd., za karakterizaciju proizvoda koji se dobijaju iz ćelijskih linija glodara ili ljudi.

Na raspolaganju su i indikatorske linije pogodne za upotrebu u ispitivanju drugih proizvoda ili za proširenje domaćeg spektra indikatorske ploče.  

Analize retrovirusa

Nudimo vam spektar analiza infektivnosti, uključujući:

  • XC analize za otkrivanje infektivnog ekotropskog murin leukemija virusa (MLV),
  • S+L- analize pomoću ćelijskih linija mačaka ili kuna u otkrivanju amfotropskog ili ksenotropskog MLV virusa,
  • mus dunni ćelije, koje imaju ili imunofluorescentnu krajnju tačku ili PG4 ćelijsku krajnju tačku, za otkrivanje ekotropskih, amfotropskih, ksenotropskih i virusa koji se formiraju u ćelijama kune.

Za retroviruse koji nisu murin nudimo vam ispitivanje infektivnosti na odgovarajućim indikatorskim ćelijama (izabranih na osnovu njihove podložnosti na različite vrste retrovirusa).

Takođe vam nudimo potvrđene analize infektivnosti retrovirusa u cilju otkrivanja murin ekotropskih, amfotropskih, ksenotropskih i virusa koji se formiraju u ćelijama kune i analize dokultivacije kako bi se pojačali virusi sa tropizmom za ljudske ćelije.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našim uslugama ispitivanja u oblasti virologije.