Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Proteini ćelije domaćina su najveći zagađivač proteina u biofarmaceutskim proizvodima koji se dobijaju tehnologijom rekombinacije DNK i zahtevaju procese oporavka proteina radi svođenja njihovog sadržaja na minimum u konačnom proizvodu. Takođe, oni su često i imunogeni i predstavljaju rizike i za efekasnost leka i za bezbednost pacijenta. Nivoi ćelija domaćina DNK su takođe vrsta zagađivača, a regulatorna tela, kao što je Svetska zdravstvena organizacija, EU i FDA, postavila su maksimalne nivoe koji se smatraju bezbednim u proizvodima.

SGS-ovo testiranje nečistoće ćelije domaćina je ključna usluga u pogledu obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti vaših proizvoda. Sprovode ih stručnjaci u jednoj od najbolje opremljenih laboratorija na planeti i one vam pomažu da dokažete bezbednost time što ćete pokazati da li nečistoće ćelije domaćina spadaju u prihvatljive nivoe.

SGS vam pruža dovoljno osetljive metode testiranja za otkrivanje nečistoća ćelije domaćina i ima mogućnosti da razvije karakteristične analize proteina ćelije domaćina za vašu ekspresivnu ćelijsku liniju. Naši testovi obuhvataju:

  • testiranja proteina ćelije domaćina - ELISA, ILA (Testiranje imunih liganda), SDS-PAGE i imunoblotovanje;
  • testiranja DNK ćelije domaćina - kvantitativnu PCR i dot-blot hibridizaciju;
  • proizvodnju antitela u odnosu na 'nulte ćelije' - imunizaciju.

SGS je vodeća svetska kompanija u kontrolisanju, verifikaciji, ispitivanju i sertifikaciji, a naše usluge ispitivanja se stalno usavršavaju tako da ostanu najbolje u svojoj klasi. Poveravanjem aktivnosti testiranja ćelije domaćina spoljnom saradniku, ukazujete poverenje oprobanoj i proverenoj ugovornoj istraživačkoj organizaciji koja je već partner najjačim igračima u oblasti nauka o živim sistemima.