Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U kompaniji SGS, koristimo niz tehnologija na bazi nukleinske kiseline i proteina u karakterizaciji identiteta ćelijskih linija i procenjujemo strukturu ekspresije konstrukta.

Kada sprovodimo test karakterizacije ćelijskih linija, iz naših objekata visokog kvaliteta i od stručnog osoblja dobijate garanciju da je vaš biofarmaceutski proizvod bezbedan.

Korišćenje ćelijskih linija za dobijanje rekombinovanih proteinskih proizvoda, prema smernici Q5B ICH-a, zahteva da „Karakterizacija ekspresije konstrukta i konačnog pročišćenog proteina budu od jednake važnosti u obezbeđenju nepromenljive proizvodnje rekombinovanog DNK proizvoda." Analiza bi trebalo da „ustanovi da je ispravno kodirano sekvenciranje proizvoda ugrađeno u ćeliju domaćina i da se održava u kulturi do kraja proizvodnje."Metode testiranja za karakterizaciju ćelijskih linija

Izoenzimska analiza

 • Analiza protočne citometrije (FACS Canto II)
 • Histokompatibilni antigeni
 • Sauternovo blotovanje
 • DNK otisak
 • Sekvenciranje DNK (u partnerstvu sa DNA Vision)
 • Testiranje biološke bezbednosti

Analiza slučajnog virusa (ICH Q5A)

 • Otkrivanje specifičnog virusa/bakterije pomoću qPCR
 • Titracija virusa uz pomoć plak testa
 • Analiza hemaglutinacije/hemadsorpcije
 • Testiranje na mikoplazmu prema Eur.
 • Ph. 2.6.7 i smernice FDAMetoda kulture
  • Metoda ćelije indikatora
  • PCR metoda
  • Testiranje sterilnosti
 • Direktna inokulacija
  • Metoda filtracije
  • Alternativni kvalifikovani sistem:
  • BactT/Alert 3D (rezultati za sterilnost dobijaju se u roku od 72h)Testiranje na bakterijske endotoksine
 • Otkrivanje ostatka domaćina:
 • Generički ostatak DNK/RNK
  • Poseban DNK ostatak domaćina
  • HCP analiza
  • Kontaktirajte SGS još danas i saznajte kako vam možemo biti od pomoći u testiranju karakterizacije ćelijskih linija.

1