Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge testiranja na sporedne agente i mikoplazmu - ispitivanje bezbednosti bioloških proizvoda kako bi se obezbedilo odsustvo kontaminirajućih agenata, kao što su endotoksini i virusi, u vašim ćelijskim kulturama, zalihama virusa i gotovim proizvodima.

U toku razvoja vaših biofarmaceutskih proizvoda, ne bi trebalo podcenjivati opasnost od zagađivanja ćelijske kulture sporednim agentima, kao što su mikoplazma, endotoksini i virusi. Mi nudimo sveobuhvatno ispitivanje na spektar zagađivača u svakoj fazi razvoja i procesa proizvodnje leka.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ove usluge testiranja na sporedne agente i mikoplazmu?

Naše usluge ispitivanja uključuju testiranje na endotoksine, ispitivanje bezbednosti bioloških proizvoda, testiranje na mikoplazmu i in vitro analize na sporedne viruse.

Mi vam možemo pomoći da:

 • unapredite svoje mere u kontroli kvaliteta razvoja biofarmaceutskog proizvoda,
 • dođete do preciznih podataka i time obezbedite najbolji učinak u vezi sa vašim proizvodom,
 • otkrijete mikoplazmu, koja praktično može da izmeni svaki ćelijski proces, uključujući stope odabira hibridoma, sintezu proteina i nukleinske kiseline i oštećenje imunogena i hromozoma,
 • identifikujete zaraženost virusom i sprečite odstupanja u biomedicinskom i biotehnološkom istraživanju, kao i da izbegnete gubitke u produktivnosti biološke proizvodnje,
 • otkrijete endotoksine i sprečite njihovo prisustvo u krajnjem proizvodu, izbegavajući rizik od inflamatorne reakcije kod pacijenata,
 • obezbedite usaglašenost svojih biofarmaceutskih proizvoda sa međunarodnim i lokalnim regulatornim zahtevima.

Usluge testiranja na sporedne agente i mikoplazmu od vodeće svetske kompanije

Kao vodeća svetska kompanija u ispitivanju bioloških proizvoda, ne postoji organizacija pogodnija da odgovori na vaše potrebe. Budući da ih sprovodi naša mreža međunarodnih stručnjaka, čije su veštine i znanja bez premca, naše metode za ispitivanje bezbednosti u biofarmaciji u saglasnosti su sa širokim spektrom propisa. Oni obuhvataju Upravu za hranu i lekove (FDA), Američku farmakopeju (USP), Evropsku farmakopeju i smernice Međunarodne konferencije o harmonizaciji tehničkih uslova za registraciju farmaceutskih proizvoda za upotrebu kod ljudi (ICH).

Nudimo vam nižeprikazani sveobuhvatni spektar usluga testiranja na sporedne agente i mikoplazmu.

Otkrivanje mikoplazme

Naši testovi za otkrivanje mikoplazme obuhvataju sledeće:

 • metoda ćelijske kulture (21 CFR 610.30 i EP 2.6.7),
 • metoda ćelijske kulture i DNK,
 • bojenje fluorohromom,
 • potvrđena polimerna lančana reakcija (PCR) na osnovu metode prethodnog obogaćivanja ili direktnog otkrivanja,
 • identifikacija mrlja mikoplazme pomoću sekvenciranja DNK (u partnerstvu sa DNA Vision).

Metoda endotoksin testa

Naše testiranje na endotoksine obuhvata sledeće:

 • analiza zgrušavanja koloidnog rastvora pomoću limus amebocitnog ekstrata (LAL),
 • fotometrička analiza,

Testiranje na viruse

Naše metode testiranja na viruse obuhvataju sledeće:

 • EP 2.6.16 i 5.2.3 i ICH Q5A,
 • In vitro analiza slučajnog virusa pomoću citopatskih efekata (CPE), hemadsorpcija i analiza hemaglutinacije,
 • titracija virusa uz pomoć plak testa,

Uzorkovani materijali

Mi obezbeđujemo širok spektar uzorkovanih materijala, uključujući sledeće:

 • biofarmaceutski uzorci, uključujući sirovine, međuproizvode, aktivne sastojke farmaceutskog proizvoda (API), zbirne lekove i gotove proizvode,
 • banke radnih i matičnih ćelija,
 • medijumi za uzgoj kulture.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našim uslugama testiranja na sporedne agente i mikoplazmu.